Slechts €3,85 verzendkosten (NL)
Gratis verzenden vanaf €75,- (NL & BE)
Veilig online betalen
Aanbiedingen
0

Telefonisch bereikbaar maandag t/m vrijdag 9.00 - 17.00 uur - Tel: 085 303 86 75

Slechts €3,85 verzendkosten (NL)
Gratis verzenden vanaf €75,- (NL & BE)
Veilig online betalen

Telefonisch bereikbaar maandag t/m vrijdag 9.00 - 17.00 uur - Tel: 085 303 86 75

Algemene voorwaarden

 Klik hier om de Algemene voorwaarden op te downloaden.

Algemene voorwaarden

 1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die via onze webwinkel zijn geplaatst door consumenten of door handelaren.

De consument is een natuurlijk persoon die niet geheel of hoofdzakelijk handelt binnen de uitoefening van een beroep of bedrijf.
De handelaar is een persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf hetzij persoonlijk of via een andere persoon die handelt in naam van de handelaar of namens de handelaar.

Deze voorwaarden gelden ook voor handelaren in toekomstige commerciële relaties behoudens de noodzaak een formele voorafgaande verklaring daarvan te doen. Tenzij het tegendeel uitdrukkelijk door ons is goedgekeurd, kunnen we niet de contractuele geldigheid van tegenstrijdige of aanvullende algemene voorwaarden die door een ondernemer worden gebruikt accepteren.

 1. Contractuele partners, het sluiten van de overeenkomst

De koopovereenkomst komt tot stand met Good in Style GmbH.

Door de presentatie van de producten in de online-shop doen wij een bindend aanbod tot het sluiten van een overeenkomst met betrekking tot deze artikelen. U kunt de producten eerst vrijblijvend in het winkelmandje leggen en te allen tijde uw keuzes vóór het plaatsen van uw bindende bestelling corrigeren door gebruikmaking van de in het bestelproces aangeboden en toegelichte correctiemogelijkheden. De overeenkomst komt tot stand door het aanklikken van de bestelknop. Het aanklikken van de bestelknop houdt een aanvaarding in van het aanbod inzake de goederen in het winkelmandje. Onmiddellijk na de verzending van de bestelling ontvangt u nogmaals per e-mail een bevestiging.

 1. Taal van de overeenkomst en opslag van de tekst van de overeenkomst

De beschikbare taal voor het sluiten van de overeenkomst is Duits en Nederlands.

Wij slaan de tekst van de overeenkomst op en zenden u per e-mail de gegevens van de bestelling en onze algemene voorwaarden. Uw vorige bestellingen kunt u om veiligheidsredenen niet meer online inzien.

 1. Leveringsvoorwaarden

Naast de vermelde productprijzen worden ook verzendkosten in rekening gebracht. Informatie over de hoogte van de verzendkosten vindt u hier.

U hebt principieel de mogelijkheid om de goederen af te halen bij Good in Style GmbH, Bunde-West 41, 26831 Bunde, Duitsland, tijdens de volgende openingsuren: op afspraak.

 

 1. Betaling

Bankoverschrijving

Als u Bankoverschrijving selecteert, noemen wij u onze bankgegevens in een aparte e-mail en zullen de goederen na ontvangst van de betaling leveren.

iDeal

Online betalen via uw bank. iDEAL is een online betaalmiddel, waarmee u kunt betalen via uw eigen bank.

Creditcard

Met het plaatsen van de bestelling stuurt u ons tegelijkertijd uw creditcardgegevens.
Nadat u zich als rechtmatige kaarthouder hebt gelegitimeerd, vragen wij direct na de bestelling de uitgevende instelling van uw creditcard om uitvoering van de betalingstransactie. De betalingstransactie wordt door de uitgevende instelling van de creditcard automatisch uitgevoerd en uw kaart wordt gedebiteerd.

PayPal

Na het plaatsen van de bestelling wordt u doorgestuurd naar de website van de online betaaldienst PayPal. Om het factuurbedrag via Paypal te kunnen betalen moet u daar geregistreerd staan of zich eerst laten registreren, zich dan met uw inloggegevens legitimeren en de betalingsopdracht aan ons bevestigen. Na het plaatsen van de bestelling in de webwinkel verzoeken we PayPal de betalingstransactie in te leiden.

De betalingstransactie wordt door PayPal direct daarna automatisch uitgevoerd. Bij de bestelprocedure worden u nadere aanwijzingen gegeven.

Sofort

Na het plaatsen van de bestelling wordt u doorgestuurd naar de website van de online betaaldienstaanbieder Sofort GmbH. Om het factuurbedrag via Sofort te kunnen betalen moet u beschikken over een voor deelname aan Sofort vrijgegeven online-bankrekening met PIN/TAN-methode, zich op de vereiste manier legitimeren en de betalingsopdracht aan ons bevestigen. Bij de bestelprocedure krijgt u nadere informatie. De betalingstransactie wordt direct daarna van Sofort uitgevoerd en uw rekening wordt gedebiteerd.

Achteraf betalen met Klarna

In samenwerking met Klarna AB (www.klarna.de), Sveavägen 46, Stockholm, Zweden, bieden wij u als betalingsoptie het kopen op rekening aan. Houdt u er alstublieft rekening mee, dat Klarna rekeningen alleen mogelijk zijn voor consumenten en dat betaling steeds aan Klarna dient te geschieden. Bij het kopen op rekening met Klarna krijgt u altijd eerst de goederen en heeft u steeds een betalingstermijn van 14 dagen. De volledige Algemene voorwaarden voor het kopen op rekening vindt u hier: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/EID/nl_nl/invoice?fee=0.

Bancontact

KBC

Belfius

Contante betaling bij afhalen

Bij afhalen betaalt u het factuurbedrag contant.

 1. Eigendomsvoorbehoud

Gekochte producten blijven ons eigendom totdat zij volledig zijn betaald.
Voor ondernemers geldt aanvullend: Wij behouden ons de eigendom van de producten voor totdat alle vorderingen op basis van de lopende zakelijke relatie zijn voldaan. U mag de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten in de normale loop van uw zakelijke activiteiten gebruiken of doorverkopen; alle uit die doorverkoop voortvloeiende vorderingen worden door u - ongeacht of die onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten door met een ander goed worden verbonden of gemengd - bij voorbaat ten belope van het factuurbedrag aan ons gecedeerd, en die cessie wordt door ons aanvaard.  U behoudt het recht om die vorderingen te incasseren, maar wij mogen die vorderingen ook zelf incasseren, indien en voor zover u in gebreke blijft bij de nakoming van uw betalingsverplichtingen.

 1. Schade tijdens bezorging

Indien goederen worden geleverd met zichtbare transportschade, moet u deze schade indien mogelijk onmiddellijk bij de bezorger kenbaar maken en moet u zo snel mogelijk contact met ons opnemen. Indien u niet reclameert of geen contact met ons opneemt, heeft dit geen gevolgen voor uw wettelijke rechten en de afdwinging daarvan, in het bijzonder wat betreft uw wettelijk recht op garantie. Maar u helpt ons dan om onze eigen rechten tegenover de vrachtvervoerder of de transportverzekering te doen gelden.

 1. Garanties

Tenzij in het onderstaande uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geldt de wettelijke regeling inzake de aansprakelijkheid voor gebreken. 

Voor consumenten bedraagt de verjaringstermijn voor vorderingen op grond van gebreken bij tweedehands artikelen een jaar vanaf het moment van aflevering van het product.

Voor ondernemers bedraagt de verjaringstermijn voor vorderingen op grond van gebreken een jaar, gerekend vanaf het moment van overgang van het risico; de wettelijke verjaringstermijnen voor het recht op regres krachtens § 478 BGB (Bürgerliches Gesetzbuch - Duits burgerlijk wetboek) blijven onverlet .

In de rechtsbetrekkingen met ondernemers wordt voor wat betreft de hoedanigheden van het product uitsluitend geacht te zijn overeengekomen hetgeen wij zelf hebben aangegeven en de productbeschrijvingen van de producent die in de overeenkomst zijn opgenomen; voor publieke uitlatingen van de producent of andere reclameuitingen aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.

Als de geleverde zaak gebreken vertoont, komen wij jegens ondernemers in eerste instantie onze garantieverplichting naar onze keus na door het gebrek te verhelpen (herstel) of door levering van een zaak die geen gebreken vertoont (vervanging).

De bovenstaande beperkingen en termijnverkortingen gelden niet voor vorderingen op grond van schade die door onszelf, onze wettelijke vertegenwoordigers of agenten is veroorzaakt

 • in geval van schade aan lijf. leven of gezondheid
 • bij opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim en in geval van kwade trouw
 • in geval van schending van wezenlijke verplichtingen uit overeenkomst, waarvan de nakoming onmisbaar is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst en op de nakoming waarvan de wederpartij bij de overeenkomst normaliter mag vertrouwen (kardinale verplichtingen)
 • in het kader van een gegeven garantie, voor zover overeengekomen
 • voor zover de regelingen van de wet productaansprakelijkheid (Produkthaftungsgesetz) van toepassing zijn.

Informatie aangaande eventueel geldende bijkomende garanties en de precieze voorwaarden die daarvoor van kracht zijn vindt u bij het desbetreffende product en op de speciale informatiepagina's in de webwinkel.

 1. Aansprakelijkheid

Voor vorderingen op grond van schade die door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of onze agenten is veroorzaakt, zijn wij altijd onbeperkt aansprakelijk

 • in geval van schade aan lijf. leven of gezondheid
 • bij opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim
 • Bij gegeven garanties, vooor zover overeengekomen
 • voor zover de regelingen van de wet productaansprakelijkheid (Produkthaftungsgesetz) van toepassing zijn.

In geval van schending van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst, waarvan de nakoming onmisbaar is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst en op de nakoming waarvan de wederpartij bij de overeenkomst normaliter mag vertrouwen (kardinale verplichtingen) door nalatigheid van ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of agenten is de hoogte van de aansprakelijkheid beperkt tot de bij sluiting van de overeenkomst voorzienbare schade, waarmee in zulke gevallen normaal rekening moet worden gehouden. Voor het overige worden alle vorderingen tot schadevergoeding uitgesloten.

 1. Gedragscode

Wij hebben ons aan de volgende gedragscodes onderworpen:

Trusted Shops kwaliteitscriteria

http://www.trustedshops.com/tsdocument/TS_QUALITY_CRITERIA_nl.pdf

 1. Geschillenbeslechting

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting aan, die u hier kunt vinden https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Wij zijn bereid om deel te nemen aan een buitengerechtelijke geschillenbeslechtingsprocedure voor een geschillencommissie voor consumentenzaken.
Bevoegd is de zogeheten Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle van het Zentrum für Schlichtung e.V., Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein (D), www.verbraucher-schlichter.de.

 1. Slotbepalingen

Indien u ondernemer bent, geldt het Duitse recht met uitsluiting van het Weens koopverdrag.

Indien u handelaar bent in de zin van het Handelgesetzbuch (Duits Handelswetboek), publiekrechtelijke rechtspersoon of een openbaar lichaam, is de exclusief bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit de contractuele relaties tussen ons en u, de rechtbank van onze maatschappelijke zetel.

Inloggen of registreren

Alle overige vragen

Social media

Socials

9.6Review LogoWij scoren een 9.6 op eKomi

SmeedijzerenBeslag.nl

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »